Nr. Comisia Responsabil Membrii
1

Comisia anti-bullyng

prof. Delia BUZILĂ

prof. Adriana MOLDOVAN

ing. Andreea ROMAN

prof. Petru TĂNASE

2 Comisia de redactare a Regulamentului de organizare și funcționare ing. Marcel Cristian COSMA

prof. Simona NISTOR

prof. Petru TĂNASE

inf. Daniel BURDUHOS

repr. părinți Lidia BURDEȚI

repr. elevi Rareș BABĂ