Liceul Silvic "Transilvania" Năsăud

                                                                  Bani de Liceu
Criterii și acte necesare la Dosarul pentru acordarea  sprijinului financiar prin programul "BANI DE LICEU" 

1.    Venit brut lunar pe membru de familie realizat în lunile IUNIE, IULIE şi AUGUST – maximum 500 RON.
Adeverinţe de venit de la locul de muncă al părinţilor sauDeclaraţie pe proprie răspundere că nu au niciun venit,însoţite de 

adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei– formular tipizat obţinut de la primărie.

2.  Copie după certificatele de naştere sau C.I./B.I.ale părinţilor şi fraţilor.

3.  Adeverinţe din care să rezulte că fraţii/surorile sunt elevi/studenţi, eliberate de instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia.

4.  Copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani.

5.  Adeverinţă din care să rezulte media generală a clasei a VIII-aşi numărul de absenţe nemotivate,

eliberată de şcoala de provenienţă – numai pentru elevii din clasa a IX-a.

6.  Copie după Certificatul de revoluţionar al părintelui, dacă este cazul.

7.  Adeverinţa medicală a elevului– dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informaţii suplimentare la secretariat). 

8.  Cerere tip (se poate descarca de aici).

9.  Anchetă socialăfăcută de primărie.

10.Copie după C.I./B.I.al elevului care solicită BANI de LICEU.

TERMEN LIMITĂ pentru DEPUNEREA DOSARELOR,
25 Septembrie 2020 - Bani de liceu

Calendar 2021

 • 13 septembrie – 24 septembrie – depunerea cererilor
 • 27 septembrie – 15 octombrie – efectuare anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse
 • 27 septembrie – 15 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat


Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul liceului.